Panduan dan Peraturan Guru Pembimbing

Kriteria Pembimbing

  • Guru terlatih yang berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun dan telah disahkan jawatan.
  • Mempunyai kelayakan ikhtisas perguruan dan bidang pengkhususan yang sama dengan pelatih.
  • Boleh membimbing maksimum dua (2) orang pelatih secara berterusan dari mula hingga selesai program latihan mengajar.
  • Bilangan penyeliaan sekurang-kurangnya 5 kali sepanjang tempoh latihan mengajar.
  • Mengisi borang permohonan Maklumat Pembimbing dalam borang Pendaftaran Pembimbing di sistem E-Pengurusan Latihan Mengajar FPTV

 
Panduan Pembimbing

  • Pembimbing perlu melaksanakan bimbingan secara berterusan.
  • Pembimbing hanya boleh membimbing maksimum dua (2) orang pelatih.
  • Pembimbing yang dilantik diminta melakukan penyeliaan satu kali seminggu atau sekurang-kurangnya lima kali sepanjang tempoh latihan dengan menggunakan borang penilaian yang disediakan.
  • Bimbingan dibuat secara teratur dan berkesan berpandukan kepada Garis Panduan Latihan Mengajar UTHM. 
Follow us