Latihan Industri

Latihan industri (LI) perlu diambil oleh pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (SMPV) yang telah memperolehi 60% jumlah kredit dalam program berdasarkan jenis bidang pengajian yang ditawarkan oleh fakulti.

Pelajar dikehendaki menggunapakai sistem yang telah dibangunkan oleh UTHM, namun begitu Penyelaras Latihan Industri Fakulti masih lagi bertanggungjawab memantau pendaftaran serta permohonan pelajar.

Follow us